uawifima.ru

Islámská kniha snů: Interpretace snů Sunnou a svatým Koranem

Interpretace snů podle posvátného Koránu a SusannaPo tisíciletí lidé vždy chtěli vědět, co jejich sny znamenají. Tajemství šifrovaných sdělení bylo poprvé vyřešeno moudrými a nakonec se objevily sny o knihách. Každé náboženství věnuje zvláštní pozornost interpretaci snů, avšak islámská sbírka snů - interpretace snů podle posvátného Koránu - je zvláště zajímavá. Článek se nedá lehce otevřít až do konce rozptýleného tajemství.

Historie vytvoření knihy snů o Koránu

Výklad snů o svatém koránuExistuje názor, že dnešní muslimská kniha snů je nejpřesnější ze všech existujících. Zajímalo by mě, proč? Pokusíme se to přijít na to, ale za to stojí za to obrátit se k historii.

Podle proroka Mohameda po něm nebude na světě žádné proroctví, kromě prorockých snů o budoucnosti - al-Mubashshirat. Pomohou lidem interpretovat znamení Nejvyššího s varováním a schválením a někdy prorockými. Zda tohle vlastně řekl prorok, je určitě neznámé. Navzdory tomu každý z nás v našem životě vidí sny, které se ve skutečnosti splňují.

Jak je známo, z Koránu, první snoubenou vizí byla vize Adama. Byl požádán Alláhem, kdyby viděl na světě člověka jako on sám. Adam odpověděl, že neviděl a žádal Alláha, aby pro něj vytvořil pár, takže jeho žena žila s ním a také uctívala Alláha. Po těchto slovech Adam usnul, a když se probudil, uviděl Eva v čele.

Podle této islámské legendy se tento Adamův sen, popsaný v Koránu, stal prvním prorockým snem, kterého sní o milosti Nejvyššího. Existuje předpoklad, že od starověku mají pouze vyvolení schopnost interpretovat sny. Tento dárek obdrží lidé od Alláha. Většina islámských badatelů věnovala celý svůj život interpretaci symbolů snů a Koránu. Nejúspěšnější vědci ze snů byli: Imám Jafar Al-Sadiq, Alim Imám Muhammad Ibn Sirin Al-Basri, An-Nablusi. Na základě svých prací byla vytvořena moderní islámská kniha snů, kterou lidé dnes používají.

Nejpřesnější interpretace snů lze číst v Koránu - svaté knize všech věřících, nicméně je známo i několik dalších zdrojů.
Muslimové používají pro interpretaci snů následující sny:

 1. Celá znalost je původem muslimské snu, napsané v perském a přeložené do jiných jazyků.
 2. Svítidla různých věd - popisuje pravou interpretaci snů věřících.
 3. Sunna je senní kniha vytvořená koncem 19. století. Obsahuje posvátné biografie Proroka.

Co znamená spát v islámské snu?

Interpretace snů podle islámské knihy snůPodle Koránu přichází sen k osobě třemi různými způsoby:

 • Ot Alláha - dobří a dobří sklony. Toto jsou tzv. Proroctví v miniaturní podobě. Lidé zpravidla vidí ve snech andělů a svatých. Když vidí takový sen, muslim je povinen poděkovat Alláhovi a sdílet radost se všemi lidmi.
 • Shaitani - Špatné a hrozné sny, které démon vštípil, aby člověka vyhnuli z cesty a zasalují strach v duši. Takové sny se dávají lidem, kteří se v průběhu dne nesprávně chovali, nedodržovali rituály nebo se posadili do postele nečistými. Můžete se chránit před špatným snem, pokud si přečteš modlitby před spaním a modlitbou.
 • Spí, muslimové mohou přežít, co se jim stalo v reálném životě.

Správná aplikace islámskou snovou knihu o Sunne a Koránu zahrnuje analýzu toho, co bylo viděno ve snu, zdůraznění hlavní a přidělení do jedné z kategorií uvedených výše. Pokud byl sen mylný, není jeho výklad proveden.

Prorocký sen vidí žena a člověk, ale největší pravděpodobnost, že se to stane, je zaznamenáno u těch, kteří viděli proroctví bližší k ránu.

Vlastnosti muslimské snu knihy

Islámská kniha snů je interpretace snů o Koránu a Sunni. On je velmi odlišný od zbytku snu se svými vlastními zvláštnostmi:

 1. Výklad obrazů vychází z Koránu.
 2. Výklad obrazů, které Prorok viděl a jeho interpretaci, je důležitý.
 3. Jasná a srozumitelná interpretace, blízká přirozenému vnímání lidských obrazů.
 4. Někdy obrazy, které jsou interpretovány pozitivně / negativně v islámské knize snů, mohou mít opačné významy.
 5. Pořadí zaznamenaných obrazů ve snu knihy není založeno na abecedě, ale na významu z pohledu muslimských učenců.

Podle islámu tvoří kniha snů podle Koránu správné chování lidí, a proto jsou označovány jako příručky a pokyny k akci.

Jak používat islámskou snu?

Chcete-li správně interpretovat sen na Sunny a Koránu, budete muset splnit následující nuance:

 1. Pohled musí být v souladu s kategorií: od Alláha, od Shaytanu, od podvědomí.
 2. Hlavní linie spánku je přidělena a zbytečné detaily jsou vyřazeny.
 3. Z obrázků vyberte nejvýznamnější a podívejte se na jejich význam.

Muslimský věřící by měl vidět své sny přes hranici odhalení v Koránu. Pokud jim sen odpovídá, měl by být důvěryhodný.

Nejobvyklejší tlumočník islámu je "Tafsir snů" Ibn Sirin, který obsahuje zhruba tisíc interpretací.

Proč sní o dobrém snu?

Dobré snyPodle moslimského tlumočníka Alláh sám posílá příjemné sny, aby naznačil správnou cestu a věnoval zvláštní pozornost problematické části života. Obvykle s nimi práce přináší úspěch v blízké budoucnosti.

Dobré znamení je považováno za pozemky s přítomností ptáků, což znamená správné počátky. Příznivý je sen spojený s příbuznými. To znamená mít silnou patrimonial obranu. Slibovat úspěch je kniha, která se objevila ve snu, což znamená velké příležitosti a potenciál spojený s intelektuálními schopnostmi. Skutečně dobré znamení je považováno za čtení Koránu a vizi svatých. Podle duchovní literatury a sunny nejsou démoni schopni přijmout formu Alláha.

Prorocké sny jsou jen dobré, protože jsou poslány nebi. Smutné a znepokojivé sny jsou poselstvím démonů, kteří chtějí dosáhnout lidské duše skrze sen. Ranní modlitba může vyřadit negativní energii.

Co dělat s dobrým a špatným snem?

Špatné snyPokud člověk viděl znamení Alláha ve snu nebo instrukce proroka, je třeba udělat následující:

 • Je vyžadován sen chvála všemohoucímuy.
 • Je třeba naplnit radostné očekávání dosažení.
 • Podělte se o všechny, kteří jsou blízcí a drahý, viděli.
 • Správně dát sen výklad na Sunny, protože symboly nalezené ve snu budou realizovány.

Pokud je člověku zaslán hrozný sen, musí být provedeno následující:

 • Modlení se k Alláhovi se žádostí o ochranu před zlem.
 • Třikrát požádat o ochranu od Shaytaan.
 • Třikrát napolejte doleva.
 • Při zasažení musí být změněno.
 • Proveďte Namaz.
 • Nemluvte o nikomu o snu a ani o sobě nemluvte.

Po provedení všech těchto bodů si člověk může být jist, že podle vůle Alláha nebude zlá vina splněna.

Význam některých snů o islámské snu

V arabské sbírce snů existuje mnoho interpretací. Je vhodné vzít v úvahu nejčastější a nejdůležitější znaky, které vyžadují primární pozornost.

 • Obytné místo je symbolem ráje a čím je krásnější a pohodlnější, tím bližší je lidská duše.
 • Raven - symbol nebezpečných a zlých lidí.
 • Špatné znamení ve snu, podle Sunny a Koránu, je zvažováno žena s matnými vlasy. Varuje o nástupu onemocnění.
 • Jakékoliv sklo nebo jen křehká věc symbolizuje ženu.
 • Když jsem to viděl ve snu mléko, pak se brzy stanete vlastníkem skutečných znalostí.
 • Pokud člověk vidí v rukou zelené koření nebo zeleninu, musí se pokání. Tento sen znamená, že osoba vyměnila to nejlepší za špatné.
 • Popel a popel symbolizuje zápis na nesprávné cestě. Snílec by měl přehodnotit záměry a orientační body.
 • Vysněná interpretace a interpretace na Sunny doporučuje připravit se na zkoušky všem, kteří sní o vidění vody. Velký objem vody znamená obrovské překážky na cestě k cíli.
 • Camel - znamení síly a velikosti.
 • Kůň sní o někoho, kdo očekává dobré a radostné.
 • Ovce - je znamením prosperity a čím více je, tím rychleji se snílce slíbí, že získá zisk a dědictví.
 • Nemocný strom má výklad nebezpečí z lidí a náhodných událostí.
 • Palm sní o zrádcích, protože je považován za symbol odříkání Alláha.

Jediná věc, která má jasný výklad o Koránu a Sunny, jsou peníze. Když je vidíte ve snu, měli byste očekávat rychlé zlepšení dobrých životních podmínek. Dobrým znamením jsou starobylé mince stříbra a zlata. V tomto případě bude snílka brzy přijímat štěstí spolu s bohatstvím.

Závěr

Nejpravděpodobnější interpretací snů je Korán, který dává nejpravdivější a jasnější vysvětlení. Zástupci islámu vždy používají výklady Koránu a důvěřují jim víc než ostatní. V návaznosti na vize a dodržování základních pravidel uctívání lze získat požehnání Alláha.

Sdílet na sociálních sítích:

Podobné
Utopit ve snu: interpretaci snu podle různých snůUtopit ve snu: interpretaci snu podle různých snů
Co všichni snídají o interpretaci snů?Co všichni snídají o interpretaci snů?
Dream Vangi: tajemství výkladu snů jako vidoucíhoDream Vangi: tajemství výkladu snů jako vidoucího
Co snila květiny, interpretace snuCo snila květiny, interpretace snu
Freudova interpretace snů: Interpretace snů FreudemFreudova interpretace snů: Interpretace snů Freudem
Jak vypadá mé těhotenství?Jak vypadá mé těhotenství?
Interpretace snů: jak interpretovat sen o osobě ve snu?Interpretace snů: jak interpretovat sen o osobě ve snu?
Proč mohu vypít červené víno?Proč mohu vypít červené víno?
Co začíná snít letadlo na osobu?Co začíná snít letadlo na osobu?
Proč jsou slzy sníženy - interpretace podle různých snůProč jsou slzy sníženy - interpretace podle různých snů
» » Islámská kniha snů: Interpretace snů Sunnou a svatým Koranem